ABOUT

SOUL STORIES

[In Swedish]

In 2018, Soul Stories by Elvira finally came to life, currently offering 1:1 life coaching sessions. The vision is to inspire humans to a more holistic and minimalist way of choosing and acting. By removing the excess in life, there is space for clarity, control, and mindfulness.

Soul Stories by Elvira was created after multiple solo travels, daily meditation & yoga, and plenty of challenging of Elvira’s own beliefs and old habits.

Under 2018 blev Soul Stories by Elvira äntligen verklighet och erbjuder för tillfället enskild coaching. Visionen är att inspirera människor till ett mer holistiskt och minimalistiskt sätt att välja och handla i livet. Att exempelvis kunna eliminera livets överflöd för att få klarhet och kontroll.

Soul Stories by Elvira skapades efter flera resor ensam, daglig yoga & meditation och många utmaningar av Elviras föreställningar och gamla vanor.

 

ELVIRA

[In Swedish]

I am a Holistic Life Coach, the founder of Soul Stories by Elvira™, and thrilled to have you here.

With one foot in academia, and the other in a reality where the core is the idea of the holistic human, I see life from both an intellectual, and a spiritual perspective.

During 2018, I received a university degree in Cultural Analysis & Social Entrepreneurship, and the diploma for Life Coaching. I have multiple years of experience in human related work position, often being the leader.

Why do I think, feel, and behave the way I do? How can I live in conscious presence and authenticity? It was while chasing these answers that the idea for Soul Stories by Elvira took root.

Jag är diplomerad Holistisk Livscoach, grundare av Soul Stories by Elvira™ och så glad att Du har hittat hit.

Med ena foten inom akademin och den andra i en verklighet där idén om den holistiska människan är kärnan, ser jag livet från både ett intellektuellt och ett andligt perspektiv.

Under 2018 tog jag universitetsexamen inom Kulturanalys & Socialt Entreprenörskap och diplomerades som Livscoach. Jag har även flerårig erfarenhet av människorelaterade yrken, ofta i ledarroll.

Varför tänker, känner och beter jag mig som jag gör? Hur lever jag i full närvaro och autenticitet? Det var i jakten på svaren som idén till Soul Stories by Elvira tog form.