WHAT IS COACHING?

[In Swedish]

Coaching works as a catapult towards a new life with more balance, creativity, and meaning.

You will be supported through your personal development on several levels, often simultaneously. During the coaching, we identify what you are lacking or want to remove to make room for an entirely meaningful life. As your companion, your fellow traveler, I help you enunciate goals that will encourage you to see new perspectives, dare try new things, and discover a new reality.

It’s a collaboration – I have the questions, YOU have the answers. Let’s work together!

VAD ÄR COACHING?

Coaching fungerar som en katapult för ett nytt liv med mer balans, kreativitet och meningsfullhet.

Du kommer stödjas i personlig utveckling på flera plan, ofta samtidigt, Under coachingen identifierar vi tillsammans vad Du saknar eller vill eliminera för att känna att Ditt liv är helt meningsfullt. Som Din medresenär hjälper jag Dig att formulera mål som uppmuntrar Dig att se nya perspektiv, våga testa nya saker och upptäcka en ny verklighet.

Det är ett samarbete – Jag har frågorna, DU har svaren. Låt oss jobba ihop!

google-site-verification: googlec1e1231d7d122a40.html