MINIMALISM & COACHING

[In Swedish]

Minimalism is a great tool to remove all excess in life with, so that you have time for what really matters. To give you the physical and mental space to make your choices and actions your own. With a minimalist view on coaching, we are one step closer to a more meaningful life in mindfulness.

In many cases, minimalist measures is the shortcut. By removing the excess in your home, relationships, economy, actions, and inner life, one can find clarity, and more inner peace than ever before.

MINIMALISM & COACHING

Minimalism är ett fantastiskt verktyg att eliminera allt överflöd i ditt liv med, så att Du har tid för det som verkligen betyder något. Att ge dig det fysiska och mentala utrymmet att låta val och handlingar bli Dina egna. Med en minimalistisk ingång till coaching är vi ett steg närmare  ett meningsfullt liv i medveten närvaro.

Det finns många exempel på hur minimalistiska åtgärder har varit genvägen. Genom att eliminera överflödet i hem, relationer, ekonomi, handlingar och inre liv, går det att få mer klarhet och inre frid än någonsin.